Koncert se uskutečnil v Plzni 14. 12. 2023 ve Staré synagoze. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na podporu sbírek.

Darujte s námi